ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

X Edycja Turnieju "Młoda krew ratuje życie" rozpoczęta

Rozpoczęła się jubileuszowa X Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” w roku szkolnym 2012/2013.
Główne cele konkursu to zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się, promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych oraz integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.
Turniej trwa od 1.09.2012 do 30.06.2013.

Wyniki turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych rozpatrywane są w 3 kategoriach:
- najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
- wskaźnik aktywności (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły na dzień 30.06.2013)
- największa ilość zebranej krwi

Nasza szkoła oczywiście bierze udział w tym turnieju.

W całym roku szkolnym planowane są 4 akcje honorowego krwiodawstwa: w listopadzie, lutym, kwietniu i czerwcu.

Zapraszamy do udziału!!!

Opracowała: Kamila Kruk