ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Wojewódzki Program Informacyjno-Edukacyjny „Bezpieczna Młodość”

 

 

bezpieczna młodość - logo mZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przystąpił do Wojewódzkiego Programu Informacyjno-Edukacyjnego "Bezpieczna Młodość". Program skierowany jest do uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych woj. lubuskiego.

Program zakłada prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży woj. lubuskiego poprzez informowanie i edukację na temat skutków zachowań ryzykownych takich jak: zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemoc, a także w obszarze możliwości zapobiegania zjawiskom patologicznym i ochrony przed staniem się ofiarą przestępstw.

W ramach programu przewiduje się działania informacyjno-edukacyjne w poszczególnych grupach wiekowych uczniów szkół ponadpodstawowych w kilku obszarach tematycznych, takich jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, przestępstwa z nienawiści, uzależnienia, cyberprzemoc/cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Działaniom skierowanym do młodzieży będą towarzyszyły działania adresowane do opiekunów, rodziców uczniów i kadry pedagogicznej szkół, takie jak szkolenia i wywiadówki profilaktyczne.

Program opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. Uzyskał akceptację i pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty.