ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Dzień sportu szkolnego „Chemik i Rondo”.

Dnia 04 czerwca (wtorek) po raz pierwszy będzie zorganizowany dzień sportu szkolnego przez dwie szkoły ponadgimnazjalne „Chemik i Rondo”. Przedstawiciele obu szkół będą konkurować w dyscyplinach sportowych. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się o godz. 9.00 a zakończenie przewidywane jest około godz. 14.00 . Uwaga! Dla osób nie biorących bezpośredniego udziału w konkurencjach sportowych zostanie zorganizowany piknik na terenie ZSTiO. A oto szczegółowy program imprezy:

KONKURENCJE:
godz. 9.00 - powitanie uczestników przez dyrekcje obu szkół,
godz. 9.20 - sztafety biegowe (ok. 500m) z Quizem sportowo -Zdrowotnym - park im. M. Kopernika,
godz. 10.00 - sztafety rowerowe dla nauczycieli „przedmiotowców” - park im. M. Kopernika,
godz. 10.30 - indywidualny otwarty turniej tenisa ziemnego,
godz. 11.00 - turniej piłki nożnej - boisko Orlik,
- turniej koszykówki - boisko Orlik,
- wyścigi rzędów na wesoło - boisko trawiaste,
godz. 13.00 - przeciąganie liny - reprezentacje szkół oraz reprezentacje nauczycieli.
godz. 13.30 – zakończenie: ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.


Od godziny 10. 30 na kortach ZSTiO równolegle odbywał się będzie
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSTiO

Dla osób nie biorących bezpośredniego udziału w konkurencjach sportowych zostanie zorganizowany piknik na terenie ZSTiO.
Dla osób startujących poczęstunek będzie bezpłatny.

Każda szkoła wystawia 2 reprezentacje
CHEMIK 1 reprezentacja szkoła średnia
2 reprezentacja Gimnazjum

IV LO 1 reprezentacja klasa II LO
2 reprezentacja klasy I LO

Wychowawców klas, młodzież i wszystkich pozostałych nauczycieli prosimy o zorganizowanie kulturalnego i sportowego dopingu.

KONKURENCJE, w których udział biorą po dwie drużyny z każdej szkoły:

SZTAFETY BIEGOWE Z QUIZEM SPORTOWO- ZDROWOTNYM.
Uczestnicy: 10 osób - 5 dziewcząt i 5 chłopców starują naprzemiennie zaczynając od dziewczyny. Na trasie w oznaczonym miejscu zawodnicy będą musieli odpowiedzieć na jedno pytanie. W przypadku nie prawidłowej odpowiedzi osoba taka bedzie miała do pokonania dodatkowy krótki dystans.

PIŁKA NOŻNA
Zespoły 10 osobowe. Gra 4 chłopców, dziewczyn + bramkarz.
System gry każdy z każdym.
Czas gry: 2 x 7 min.
w przypadku remisu 3 rzuty karne

KOSZYKÓWKA
Zespoły 10 osobowe. Grają 2 dziewczyny i 3 chłopców.
System gry każdy z każdym.
Czas gry: 2 x 5 min.
w przypadku remisu po 5 osobistych rzutów
WYŚCIGI RZĘDÓW NA WESOŁO
Uczestnicy: 10 osób - 5 dziewcząt i 5 chłopców starują naprzemiennie zaczynając od dziewczyny.
Każda z w.w. konkurencji punktowana jest następująco:
I miejsce - 4 pkt.
II miejsce - 3 pkt.
III miejsce - 2 pkt.
IV miejsce - 1 pkt.
KONKURENCJE DWU - DRUŻYNOWE CZYLI "SZKOŁA NA SZKOŁĘ"

PRZECIAGANIE LINY
Uczestnicy: zespoły 10-osobowe - 5 dziewcząt i 5 chłopców

PRZECIAGANIE LINY dla nauczycieli
Uczestnicy: zespoły 10-osobowe

SZTAFETA ROWEROWA dla nauczycieli
Uczestnicy: zespoły 8-10-osobowe

Punktacja:
I miejsce - 4 pkt.
II miejsce - 2 pkt.

PUNKTY ZDOBYTE WE WSZYSTKICH
KONKURENCJACH
BĘDĄ ZLICZONE
DO KLASYFIKACJI OGÓLNEJ,
KTÓRA WYŁONI ZWYCIĘZCĘ DNIA SPORTU.

W przypadku kwestii spornych decyzję podejmuje Jury złożone z dyrekcji i przedstawicieli obydwu szkół.