ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Pożegnanie klas maturalnych 2013

26. 04 pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Technikum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku pierwszy raz żegnaliśmy klasę realizującą innowację pedagogiczną „Wychowanie proobronne”. Na uroczystości pojawił się wraz z małżonką pan ppłk. dypl. Mieczysław Dej, osoba dzięki której mogliśmy rozpocząć innowację a swą nieocenioną wiedzą i życzliwości wspierał nas w trakcie realizacji pierwszych działań związanych z innowacją. Uroczystość uświęcili swoją obecnością: Pan Robert Zaleski – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan kapitan Zdzisław Stawski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp., Pan kapitan Grzegorz Missar – reprezentant dowódy 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, Pan chorąży Tomasz Zarzecki przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, Pan Tadeusz Komorowski członek zarządu Koła nr 20 Stowarzyszenia Saperów Polskich, Pani Gabriela Gronowska – Przewodniczącą Gorzowskiej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność”, Pani Bożena Adamczak- wiceprezesa Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Janusz Kałuziński– Prezesa ZTKKF „Stilon”, Pan Jerzy Leśniewski wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Pan Tadeusz Baij przedstawiciel Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp., Pani Maria Dratwinska- Prezesa Koła Sybiraków oddział gorzowski, Pan Józef Pieluszczak – Wiceprezesa Towarzystwa Gorzowskiego Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, Pani Halina Krupa i Pani Halina Zalewska –przedstawicieli Koła Sybiraków – oddział gorzowski, Pani Maria Wasik – Przewodniczącą Rady Rodziców ZSTiO, Pani Barbara Zapolska – Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Chemika”

 

Klasa 301 LO wychowawca pan Robert Andrzejewski:

Dyplomy za działalność charytatywną otrzymali:

 • Justyna Darafaj

 • Aleksandra Patan

 • Magdalena Ułasiewicz

 Statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali :

 • Piotr Majłowski

 • Luiza Gąszczyk

 Podziękowanie za współpracę Rodziców ze Szkołą otrzymała:

 • Alicja Trojanowska

 Klasa 306 LO wychowawca pani Katarzyna Piekarz

 Nagrodę książkową za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

 • Paweł Smoliński

 • Agnieszka Bajor

 • Karolina Motyk

Statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali :

 • Agnieszka Bajor

 • Karolina Motyk

 • Agnieszka Deptuch

 • Monika Mruszczyk

 • Patrycja Pawłowska

 • Beata Jarmołowicz

 • Paulina Ogrodowska

 • Honorata Pantkowska

 • Paulina Szymko

 • Tomasz Błażuk

 • Mateusz Karaczewski

 • Paweł Smoliński

 • Łukasz Wawrzyniak

 • Martin Zapolski

 • Michał Kuś

Podziękowanie za współpracę Rodziców ze Szkołą otrzymuje:

 • Pani Barbara Zapolska

List gratulacyjny otrzymali:

 • Państwo Krystyna i Ryszard Smolińscy

Klasy 402T wychowawca pan Piotr Zatowka.

 Nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali uczniowie:

 • Magdalena Borowczak

 • Maciej Kuciński

 • Łukasz Stocki

 Dyplom za stuprocentowa frekwencję otrzymał:

 • Marcin Biekisz

 Dyplom za działalność artystyczną otrzymała:

 • Magdalena Borowczak

Dyplomy za godne pełnienie obowiązków członka pocztu sztandarowego:

 • Ksenia Wolf

 • Łukasz Stocki

 • Igor Fabian

 • Magdalena Borowczak

 • Angelika Arghiani

Statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali :

 • Ksenia Wolf

 • Marcin Pawelski

 • Michał Laskowski

 • Igor Fabian

 • Łukasz Antkowiak

 • Łukasz Zdyb

 • Przemysław Wierzba

Dyplomy za działalność na rzecz Miasta i społeczności szkolnej otrzymali:

 • Angelika Arghiani

 • Arkadiusz Kołłątaj

 • Bartłomiej Drewnowski

 • Igor Fabian

 • Ksenia Wolf

 • Łukasz Stocki

 • Maciej Kozłowski

 • Marcin Antczak

 • Marcin Biekisz

 • Michał Laskowski

 Dyplomy za czynny udział w Klubie Honorowych Dawców Krwi otrzymali:

 • Arkadiusz Kołłątaj

 • Igor Fabian

 • Ksenia Wolf

 • Łukasz Stocki

 • Maciej Kozłowski

 • Michał Laskowski

 • Daniel Lenarczyk

 • Łukasz Zdyb

Dyplom za zajęcia I miejsca w Szkolnym Konkursie Sudoku otrzymała:

 • Magdalena Borowczak

Podziękowanie za współpracę Rodziców ze Szkołą otrzymali:

 • Pani Maria Fabian

 • Pani Barbara Borowczak

Klasa 403T wychowawczyni pani Izabela Myślińska i zaproszonymi rodzicami z tej klasy.

Nagrodę książkową za dobre wyniki w nauce otrzymali uczniowie:

 • Karolina Mroczkowska

 • Jakub Kupczak

 Statuetkę za osiągnięcia sportowe otrzymała :

 • Olga Stawicka

  Dyplom za pracę na rzecz Samorządu Szkolnego otrzymały:

 • Angelika Lochert

 • Zuzanna Pindral

 • Patrycja Łokcik

 • Natalia Sławęcka

Dyplomy za czynny udział w Klubie Honorowych Dawców Krwi otrzymali:

 • Milena Pulkowska

 • Sandra Dziaduk

 • Małgorzata Teszbir

 • Mateusz Magnowski

 • Angelika Lochert

 • Olga Stawicka

 • Patrycja Łokcik

 • Monika Krawiecka

 List gratulacyjny otrzymali:

 • Państwo Katarzyna i Arkadiusz Mroczkowscy

Klasa 404T wychowawca panem Robert Suchocki

Nagrodę książkową za udział w olimpiadach i konkursach otrzymali:

 • Damian Komorowski

 • Konrad Słabig

 • Norbert Ukleja

 Dyplomy za zaangażowanie na rzecz Szkoły i społeczności uczniowskiej otrzymali:

 • Oskar Fikus

 • Krzysztof Borowy

 • Maja Buchowiecka

 • Monika Maksymczak

 • Michał Huryn

Statuetkę za osiągnięcia sportowe otrzymuje :

 • Mateusz Gącik

Dyplomy za czynny udział w Klubie Honorowych Dawców Krwi otrzymali:

 • Krzysztof Borowy

 • Jakub Goździak

 • Remigiusz Imielita

 • Paweł Kapusta

 • Dariusz Laskowski

 • Bartłomiej Soboń

 • Marek Szwedek

 • Norbert Ukleja

 • Michał Huryn

Podziękowanie za współpracę Rodziców ze Szkołą otrzymały:

 • Pani Joanna Ukleja

 • Pani Maria Wasik

 Klasa 405T wychowawca pani Grażyn Sieńczak.

 Nagrodę książkową za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała uczennica:

 • Natalia Laskowska

 Dyplom za pracę na rzecz Szkoły i Samorządu Szkolnego otrzymał:

 • Mikołaj Szymański

 Dyplom za pracę na rzecz Szkoły i Samorządu Szkolnego i prace w Młodzieżowej Radzie Miasta otrzymała:

 • Natalia Laskowska

Podziękowanie za współpracę Rodziców ze Szkołą otrzymała:

 • Pani Krystyna Studzińska

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzym dlaszych sukcesów i powodzenia na maturze i egzaminie maturalnym.