ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Aktywni dla Klimatu

Ogólnopolski konkurs ekologiczny "Aktywni dla Klimatu" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii  edukacyjnej na temat klimatu i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony pt.  "Zmieniaj nawyki - nie klimat!", dofinansowanej ze środków Narodowego
Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami kampanii są Remondis 
Electrorecycling i Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i  Elektronicznego S.A. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie w obecności  gości honorowych i mediów.
Nabór uczestników do konkursu trwa! Rejestracja  uczestników i szczegółowe informacje o konkursie na stronie  www.stopzmianomklimatu.pl
REGULAMIN KONKURSU
.