ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Oddaj zużyty telefon komórkowy....

Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Dlatego nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zużyte telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Do 20 XII 2013 rozpoczynamy pierwszą zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.

Aparaty telefoniczne proszę przynosić do gabinetu nr 132 - zbiórkę prowadzi pani Kamila Kruk.

 

Szkoły które zbiorą większa ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia otrzymają atrakcyjne cyfrowe  aparaty  fotograficzne.

 

Według ustawy prawnej z dnia 21 października 2005 roku wyrzucanie elektrośmieci jest zabronione. Nakazana została segregacja odpadów. Nieprzestrzeganie tej zasady może zostać ukarane grzywną. Najpopularniejszymi elektrośmieciami, które każdy z nas posiada, są uszkodzone telefony komórkowe. W przeznaczonych do tego punktach można oddać zużyty telefon. Nie każdy jednak wie, jakie płyną z tego korzyści i gdzie znajdują się takie punkty.

Recykling telefonów komórkowych
Zużyte telefony komórkowe to tak zwane elektrośmieci. Tego typu nieużywane urządzenie należy oddać do recyklingu. Recykling jest to jedna z metod naturalnej ochrony środowiska, której celem jest zmniejszanie ilości odpadów i ograniczenie zużycia surowców naturalnych. W związku z tym należy oddać zużyty telefon komórkowy w przeznaczone do tego miejsce. Wiele osób lekceważy ten problem, bądź zupełnie nie wie, gdzie można oddać zepsuty sprzęt do recyklingu. Otóż każdy sklep ma obowiązek przyjąć sprzedany przez siebie sprzęt elektroniczny. Zatem zepsuty telefon komórkowy można oddać do operatora sieci. Na stronach internetowych operatorów, bądź w telefonicznym biurze obsługi klienta można dowiedzieć się o punktach skupu takiego sprzętu w większości polskich miast. Ponadto oddać zużyty telefon można do serwisu zajmującego się naprawą takich urządzeń. Jeśli okaże się, iż koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego aparatu, wówczas serwis ma obowiązek oddać sprzęt do recyklingu. Należy pamiętać o tym, iż elektrośmieci oddawane do punktów powinny być kompletne. Źle zdemontowany sprzęt stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka przez łatwo uwalniające się metale ciężkie zawarte właśnie w telefonach komórkowych. Pozbywając się elektrośmieci chronisz nie tylko środowisko, ale i własne zdrowie.

Korzyści płynące z recyklingu
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektroniczny nienadający się już do użytku. Są one zaliczane jako odpady szkodliwie, dlatego właśnie nie można wyrzucać ich do śmietnika. Zawierają liczne substancje szkodliwe i trujące, które po wyrzuceniu przedostają się do powietrza, gleby czy wód gruntowych i zanieczyszczają je. Dla przykładu zużyte telefony komórkowe, a w zasadzie ich baterie zawierają między innymi ołów. Wyrzucając jeden telefon komórkowy można skazić około 400 litrów wody i zanieczyścić 1 metr sześcienny gleby. Dlatego wszelkiego rodzaju elektrośmieci muszą być segregowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Telefony komórkowe, poza ołowiem, zawierają kadm, który jest zawarty w baterii. Jest on szkodliwy dla nerek oraz funkcji rozrodczych człowieka, a także wywołuje zmiany nowotworowe. Jednak ochrona środowiska nie jest jedyną korzyścią płynącą z recyklingu. W telefonach komórkowych, nawet tych zepsutych, dawno nieużywanych, znajduje się wiele wartościowych części, takich jak miedź, złoto czy platyna. Ciekawostką jest to, iż odzyskane surowce są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń elektrycznych. Podsumowując, recykling chroni przede wszystkim środowisko, w którym żyjemy. Dlatego oddając zużyty telefon komórkowy, poza środowiskiem, chronimy także własne zdrowie.

Kamila Kruk