ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Porozumienie z AJP w Gorzowie Wlkp.

2W dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża - Wydziałem Technicznym a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Umowa została podpisana przez prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża i mgr Marlena Młynarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Koordynatorką ze strony AJP została dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Technicznego a ze strony ZSTiO mgr Sławomir Wroniak – nauczyciel przedmiotów informatycznych zawodowych.

Dzięki zawarciu Umowy Patronackiej uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będą mogli korzystać z zapewnionego przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wsparcia dydaktycznego, technicznego i sprzętowego. W ramach porozumienia Wydział Techniczny będzie organizował lekcje pokazowe, wycieczki przedmiotowe oraz wspólnie z klasami patronackimi realizował będzie także wspólne projekty przedmiotowe. Umożliwi też nauczycielom i uczniom udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, które raz w miesiącu odbywają się na Wydziale Technicznym.

 

 

1

1 1 1