ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Uczniowie w Komendzie Oddziału Straży Granicznej

 

 

Wizyta mW dniu 29 marca Komendant Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim wraz z uczniami I klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim o profilu Straż Graniczna udał się do Komendy Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Wyjazd miał na celu przedstawienie młodzieży struktury Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w skład którego wchodzi Placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Na wstępie, w Sali Tradycji przedstawiono uczniom genezę powstania oraz historię Straży Granicznej. Po zapoznaniu się z historią uczniowie udali się na strzelnicę krytą znajdującą się na terenie Komendy Oddziału. Podczas pobytu na strzelnicy funkcjonariusze NoOSG przekazali informację o budowie strzelnicy i warunkach bezpieczeństwa oraz posługiwania się bronią palną. Funkcjonariusz z Wydziału Zabezpieczenia Działań zaprezentował broń krótką oraz karabinki które są wykorzystywane w ramach pełnienia służby. Wśród młodzieży największe zainteresowanie budziły karabinki oraz tarcza balistyczna. Po zapoznaniu się z budową broni uczniowie mogli skorzystać z trenażera laserowego, który wykorzystywany jest do szkolenia funkcjonariuszy. Trenażer pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych widzialnych. Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy pomocy rzutnika multimedialnego. W zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze może to być trening strzelecki lub interaktywna symulacja interwencji oparta na scenariuszach filmowych, której finał uzależniony jest od postawy, działań i środków przymusu użytych przez ćwiczącego. Po ćwiczeniach na trenażerze laserowym młodzież udała się na salę gimnastyczną celem odbycia testu sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej. Spośród kilkudziesięciu chętnych do ćwiczeń, tylko kilku uczniów zebrało wystarczającą ilość punktów do zdania testu.

Czas spędzony w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pozwolił uczniom klasy mundurowej zbliżyć się do realiów pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mamy nadzieję, iż deklaracje chęci wstąpienia do służby przetrwają przez okres pobierania nauki w szkole średniej, a zdobyte w tym czasie doświadczenie i wiedza ogólna pozwolą na lepsze przygotowanie się kandydatów do pierwszego i drugiego etapu naboru do służby w Straży Granicznej.