ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

Porozumienie z Lubuską Izbą Administracji Skarbowej

 

 

Porozumienie mW tym roku szkolnym Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uruchomiona została klasa celno-skarbowa. Pierwsza taka w województwie lubuskim i jedna z zaledwie kilku w całym kraju. 7 Listopada na uroczystym apelu podpisane zostało specjalne porozumienie pomiędzy Szkołą a Lubuską Izbą Administracji Skarbowej, która objęła nową klasę swoim patronatem. Podpisane porozumienie w tej sprawie określa cele i zadania w ramach współpracy obu instytucji. Porozumienie podpisali Adam Andrzejewski dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i Iwona Trzaskowska dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

Od września edukację w ramach klasy celno-skarbowej w LO rozpoczęło 33 uczniów. Poza przedmiotami ogólnymi kadeci uczą się specyfiki Służby Celno-Skarbowej. Mają zajęcia m.in. z: ceremoniału, samoobrony, musztry, a także z innych obszarów, którymi zajmuje się KAS.