ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Gala Zawodowców 2.0 ponownie zwycięska

galazawo 26lutego 2019 r. w Filharmonii została zorganizowana Gala Zawodowców 2.0, która miała na celu podsumowanie kończącego się roku pracy projektu Zawodowcy w Gorzowie. Cała impreza odbyła się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Dlatego też na Gali Zawodowców gośćmi byli władze miasta oraz współpracujący z projektem przedstawiciele instytucji społeczno-gospodarczych, sponsorzy, a także gimnazjaliści i uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. Mieli oni okazję zapoznać się z efektami projektu oraz zobaczyć pokaz umiejętności prezentowany przez uczniów podczas Zawodowego Talent Show. W konkursie brały udział zespoły z jedenastu gorzowskich szkół tj. Z S Ti O , Liceum Plastycznego, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Zespołu szkół nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Prezentacje miały formę pokazów tańca, mody, gotowych produktów, filmów itp.
W głosowaniu na najlepszą drużynę brali udział wszyscy widzowie, a odbyło się ono z wykorzystaniem narzędzia internetowego Kahoot.
W wyniku głosowania publiczności po raz kolejny I miejsce zajęli nasi uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy zaprezentowali umiejętności związane z analizą chemiczną, ochroną środowiska oraz programowaniem. Koncepcja naszego występu opierała się na ochronie planety przed ingerencją człowieka. Dlatego też przedstawiliśmy film podejmujący tematykę walki naukowców z zanieczyszczeniem środowiska, w którym wykorzystaliśmy materiały archiwalne oraz te, sfilmowane w laboratorium i w pracowni komputerowej. W skład prezentacji weszła także krótka aranżacja, w której uczniowie symbolicznie ukazali świat zatruty smogiem oraz ten, ocalony przez naukowców- chemików i programistów. Całość łączył swoją przemową lektor- Adrian Woiński. W występ zaangażowana była 16-osobowa grupa uczniów ze 108 LO oraz 5 osoba drużyna z 305 T .Zwycięska drużyna otrzymała puchar i projektor. Gratulujemy!

W tym samym czasie w holu filharmonii odbywały się budzące zainteresowanie pokazy chemików i programistów(roboty). Koordynatorami projektu Zawodowcy 2.0 są pani Monika Kurzawińska oraz pan Sławomir Wroniak, których wspierała w tym dniu pani Małgorzata Jagiełło, Beata Haryszyn. Nic jednak nie odbyłoby się, gdyby nie nasza wspaniała młodzież. Dziękujemy za współpracę!

Należy dodać, że wszystkie zespoły były profesjonalnie przygotowane do pokazu i potwierdziły skuteczność projektu Zawodowcy w Gorzowie. Młodzież wraz opiekunami wykazała się inwencją oraz zaangażowaniem. Atmosfera na Gali była gorąca i wywoływała wiele pozytywnych emocji.

 

Opracowała Beata Haryszyn