ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Kolejna sesja z US Army

 

 

Kolejna sesja mDnia 13go listopada 2019 roku kolejna grupa amerykańskich żołnierzy odwiedziła „Chemika”. W programie wizyty tym razem znalazły się zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone przez p. Roberta Suchockiego dla klasy 202T oraz ćwiczenia w laboratoriach chemicznych (305T) pod opieką pań Smolińskiej i Łazowskiej. Szczęśliwym trafem w zajęciach informatycznych uczestniczyli panowie Daniel i Ray którzy w jednostce odpowiadają za obsługę sprzętu teleinformatycznego w tym za konfigurację sieci co było tematem zajęć. Zajęcia chemiczne poświęcone były analizie składu chipsów ziemniaczanych z naciskiem na określenie zawartości tłuszczu. Wzięli w nich udział wyżej wymienieni żołnierze oraz por. Brown i sierż. Clayton dla którego była to już druga wizyta w ZSTiO.  Dodatkowo panowie wzięli udział w panelowej dyskusji poświęconej różnicom kulturowym, wartościom i stylowi życia. Dyskusję nadzorowała p. Agnieszka Iwińska. Goście wzięli także udział w cotygodniowym apelu klas mundurowych prowadzonym przez mjr. Radosława Trzaskowskiego we współpracy z wychowawcami.

Kolejne zajęcia łączące zagadnienia zawodowe z innowacyjnym podejściem do nauki  języka angielskiego planujemy na następny wtorek. Do zobaczenia!

 

On the 13th of November another group of American soldiers visited our school. The program of the event included computer lab classes run by Mr. Robert Suchocki fot the 202T, and chemical lab activities supervised by Mrs. Agnieszka Smolińska and Mrs. Joanna Łazowska (305T). The IT cadets hosted Mr. Ray and Mr. Daniel, who normally take care of the telecomunication and internet in their unit. The topic was network configuration and our guests provided the students with assistance and useful advice. Chemical laboratory classes  involved analysis of food products. This time, they investigated how much fat their favourite chips contain. Addidtionally, we had an interesting discussion covering a wide area of topics related to culture, values and way of life in general. The activity was run by Mrs. Agnieszka Iwińska. Last, but not least, the guests witnessed a weekly briefing for the military/police classes, which was run by mjr. Radosław Trzaskowski.

The next event which combines English language training with selected professional issues/practice  is planned for the next Tuesday. See you next week!

Wojciech Kozłowski