biblioteka w zstio
 
 
 
Słownik motywów literackich i inne źródła pomocne przy opracowywaniu ustnej matury z języka polskiego
 1. 1.Bernacki Marek, Marta Pawlus, Słownik gatunków literackich,  Bielsko-Biała, Wydaw. „Park”., 2004, ISBN 83-7266-242-8
 2. 2.Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabela, Szkolny słownik motywów literackich, Wyd. 3. Warszawa, Wydaw.  ”Kram”, 2001, ISBN 83-86-75-72-4
 3. 3.Język polski – encyklopedia w tabelach, red. Witold Mizerski, Warszawa,  Wydaw. „Adamantan”, 2000, ISBN 83-85655-39 -5
 4. 4.Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa, Oficyna Wydawnicza, „Rytm”, cop. 2003, ISBN 83-7399-022-4
 5. 5.Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, cop. 2006, ISBN 83-7399-148-4
 6. 6.Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, wybór: Paweł Hertz, Władysław Kopaliński,  Wyd. 2, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, ISBN 83-06-00423-X
 7. 7.Kozicka Dorota at al.,  Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała, Wydaw. „Park”, cop., 2004, ISBN 83-7266 -199 -5
 8. 8.Literatura i nauka o języku – encyklopedia szkolna, red. Andrzej Z. Makowiecki,  Bydgoszcz, cop. 1995, ISBN83-02-05220-5
 9. 9.Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała, „”Park”, 2004, ISBN 83-7266 -299-1
 10. 10.Słownik bohaterów literackich, red. Agnieszka Nawrot at al.,  Kraków, Wydaw. „Greg”, cop. 2003, ISBN 83-7327-397-2
 11. 11.Słownik lektur, red. Agnieszka Nawrot at al.,  Kraków, Wydaw. „Greg”. cop. 2004, ISBN 83-7327- 416- 4
 12. 12.Słownik literatury polskiego oświecenia, red. Teresa Kostkiewicz. Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1997
 13. 13.Słownik literatury staropolskiej – średniowiecze, renesans, barok , red. Teresa Michałowska,  Wyd. 2  popr. i uzup.,Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1998, ISBN 83-04-04426-9
 14. 14.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wyd. 3, Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 2002, ISBN 83-04-04616-4
 15. 15.Słownik literatury polskiej XX wieku, Alina Brodzka at al., Wyd. 2, Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich,  cop. 1992, ISBN  83-04-04316-5
 16. 16.Słownik motywów literackich, red. Agnieszka Nawrot at al., Kraków,  Wydaw.  „Greg”, 2004, ISBN 83-7327-394-8
 17. 17.Słownik poezji, red. Agnieszka Nawrot at al.,  Kraków, Wydaw. „Greg”, cop. 2004, ISBN 83-7327-440-5
 18. 18.Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, , 1976
 19. 19.Stopka Dorota, Nawrot Agnieszka, Motywy literackie, Cz.1, Kraków, Wydaw. „Greg”,  ISBN 83-7327-365-4
 20. 20.Stopka Dorota, Nawrot Agnieszka, Motywy literackie, Cz. 2, Kraków, Wydaw. „Greg”, ISBN 83-7327-366-2
 21. 21.Vademecum maturzysty – język polski,  Cz. 1, Barbara Chojdyńska at al.,  Warszawa, Wydaw. Lynx-SFT, cop. 1999, ISBN 83-85455-89-2
 22. 22.Vademecum maturzysty - język polski,  Cz. 2, Małgorzata Nowakowska at al.,  Warszawa, Wydaw. Lynks- SFT, cop. 1999, ISBN 83-88101-04-8
 
 
Sporządziła
Maria Grad